22 ต.ค. 2557

กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)

รณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสภณวิหาร ตำบลกันทรารมย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น